Mini Vidas

Imunoanalizator kompakt multiparametrik

MINI Vidas ® është një instrument shume parametrik i analizave imunologjike per te ndihmuar ne ofriminin e rezultateve me te sakta laboratorike

Mini Vidas eshte lider ne mbare boten ne zgjidhjet e automatizuara per diagnostikimin e patologjive.

  Karakteristikat:

E fuqishme dhe e besueshme: MTBF> 1 100 ditë

•             Deri në 36 teste në orë

•             Menuja e gjerë: mbi 100 parametra tëdisponueshëm në format me një provë tëgatshëm për përdorim

•             Përshtatur ndaj testimit STAT

MINI VIDAS ® është vlerësuar shumë në mbarë botën për thjeshtësinë, fleksibilitetin, besueshmërinë dhe disponueshmërinë 24/7. Ai përpunon teste të njëjta dhe mostër për të gjitha llojet e analizave: serologji, imunokemi, zbulimin e antigjeneve.

Dhjetë analite të ndryshme mund të përdoren njëkohësisht. Të gjitha fazat e reagimit të imunoseksionit të enzimave kryhen automatikisht në hapësirë minimale: pipetimi, inkubimi, larja, leximi dhe rezultatet dërgohen menjëherë te printera e integruar .