Kohezgjatja e analizave

Laboratori fillon marrjen e analizave nga ora |7:30 – 14:00|

90% te analizave, laboratori i mbaron ne harkun kohor 1.5-2H per te ndihmuar pacientet qe te mbarojne pune brenda dites me mjekun perkates. 
Laboratori perpiqet te jete sa me i shpejte ne kohe, fale teknologjise se avancuar, sistemit software-ik dhe nga nje staf i gjere dhe profesonal, shpejtesia ne kohe ecen paralelisht me cilesine e larte analitike.