iCHROMA II

ichroma ™ II është një pajisje diagnostike automatike ose semiautomatike in-vitro që mat përqendrimin e analizave, të përmbajtura në gjak, urinë, ose mostra të tjera, në mënyra sasiore ose gjysmë sasiore. Krahasuar me pajisjen e gjeneratës së parë, ichroma ™, ichroma ™ II ka një ndërfaqe dhe ekran të përmirësuar të përdoruesit dhe një sistem optik të avancuar, i cili i siguron përdoruesit mundësinë e testimit të sëmundjes në një gamë të gjerë.

Përveç kësaj, ichroma ™ II është projektuar për të përmirësuar efikasitetin e futjes së të dhënave dhe lidhjen e komunikimit me valë nëpërmjet akseseve të blera veçmas dhe përditësimit të programit mund të vazhdohet lehtë duke përdorur kartën SD. Në veçanti, përdorimi i baterive përmirëson transportueshmërinë, e cila është një nga avantazhet më të mëdha të pajisjeve të testimit të pikave të kujdesit (POCT) dhe siguron testim të besueshëm në mjedise të paqëndrueshme të energjisë.