EasyLite

Analizues elektrolit

Produktet e analizatorit të elektrolitës së Medikës janë projektuar posaçërisht për të përmbushur nevojat e laboratorëve të vegjël dhe të mesëm. Analizuesit e EasyElectrolytes ™ dhe EasyLyte ®funksionojnë po / jo, mirëmbajtje të thjeshtë, rezultate të shpejta dhe një kosto të ulët për mostër. Përfshirja e teknologjisë më të fundit, analizuesit e elektrolitës së Medica përmirësojnë produktivitetin e laboratorit, duke ofruar rezultate të mostrës ekonomikisht.

Analizuesi EasyLyte ® është një sistem plotësisht i automatizuar, i kontrolluar me mikroprocesor me elektrolit që përdor teknologjinë ISE (Ion Selective Electrode) për të bërë matjet e elektroliteve. Linja produkti EasyLyte mat kombinimet e Na + , K + , Cl – , Li + , Ca + + , dhe pH në të gjithë gjakut, serum, plazmës, ose urinës.

EasyLyte përfshin elektronikën më të fundit dhe një dizajn inovativ ergonomik që e dallon në mënyrë të konsiderueshme nga konkurrentët.
Analizuesi gjithashtu ruan të dhënat e kontrollit të cilësisë që janë lehtësisht të arritshme. Historitë e pacientëve janë menjëherë të gjetshme për vlerësim.