COBAS ® E411

Analizatori COBAS E411 është i përshtatshëm në laboratorë të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj.

Avantazhet kryesore që e dallojnë Elecsys 2010 nga aparaturat e tjera janë:  

  • Programi unik nëpërmjet konceptimit të shtimit të reagentëve
  • I lehtë në përdorim
  • I projektuar në dy sisteme rack ose disk
  • Teknologjia e re ELC që përdor ofron:
  • 1) aftësi matëse të lartë
  • 2) dhënien e përgjigjeve në një kohë më të shkurtër
  • 3) zhvillimin e më shumë rasteve brenda një kohe të shkurtër.