Centrifug EBA 200

EBA 200 dhe EBA 200 S janë centrifuga praktike dhe kompakte për madhësi të vogla të mostrës. Modeli me shpejtësi të lartë S mund të japë rezultate të besueshme për 3 minuta ose më pak. Një rotor me kënd fiks 8 vendesh përfshihet për të mbajtur tuba standarde të gjakut dhe urinës deri në 15 ml në kapacitet.