BFT || Dade Behring

Analizues me performancë të lartë për laboratorin me volum të mesem

Analizuesi i BFT II kombinon avantazhet e parimeve të zbulimit të koagulimeve mekanike dhe foto optike duke përdorur një pajisje unike zbulimi turbodensitometrike. Koagulometri gjysmë i automatizuar me dy kanale është ideal për laboratorët me volum të ulët që kryejnë analiza rutinë të koagulimit.

•   Kapaku i mbrojtjes së dritës redukton rrezikun e gabimeve të përdoruesit duke e mbajtur kanalin e pipetimit të mbyllur nëse nuk është futur                     një cuvë

•   Përcaktimet e paracaktuara me kthesa të ruajtura të referencës

•   Llogaritja automatike e PT në sec,% e normës, INR, fibrinogjen në mg / dL ose g / L

•    Kanalet matëse të dyfishta lejojnë përcaktime të njëkohshme

•     Vëllimi gjysmë i volumit dhe testimi i vetëm i cuvës kërkojnë vëllim minimal të mostrës

•     Printer i integruar termik për trajtimin e rezultateve të konsoliduara