Alpha 15 Analyzer

Analizues Random Access

– Kimi Klinik reagentë të përkushtuar

– Forcimi i 150
testeve / orë

– 4 pozicione të
pavarura për mostrat dhe raftet reagente

– 24 mostra për
raft (kapaciteti maksimal prej 72 mostrave në racks)

– 10 reagente për raft (kapaciteti maksimal prej 30 shishe
reagenti në racks)

– 20 dhe 50 ml shishe reagent

– Tubat primare
ose gota pediatrike si kontenierë mostër

– Kapacitetet Pafund STAT. Drejtimi në çdo kohë

– Programimi i 5
llojeve të mostrave (serum, plazma, urinë, CSF dhe gjaku i tërë)

– Deri në 15
minuta kohë të leximit

– Rotori i
metakrilatit i ripërdorshëm

– Vëllimi minimal
i leximit prej 200 uL

– Gama e matjes
nga -0,05 në 2,5 A

– Gama spektrale
340 nm deri 900 nm

– Konfigurimi i filtrit 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.