Gjozometria ( Ekilibri Acido-Bazik) e realizojme me pajisjen ABL 50 e kompanise Suedese Radiometer-Kopenhagen lider numer 1.
Ky aparat jep mundesi per te realizuar me tre mostra Arterialiale, Vezore dhe Kapilare.